ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Το MED-GOLD είναι ένα τετραετές πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα-Πλαίσιο Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ορίζοντας 2020), στο πλαίσιο συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. 776467.

Το πρόγραμμα MED-GOLD   θα επιδείξει την απόδειξη της αντίληψης για τις κλιματικές υπηρεσίες στη γεωργία, αναπτύσσοντας σχετικές μελέτες για τρεις τομείς του μεσογειακού συστήματος διατροφής: σταφύλι, ελαιόλαδο και σκληρό σιτάρι.

Φόρμα εγγραφής MED-GOLD

Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων