Γλωσσάριο

Γλωσσάριο2020-06-08T00:07:33+00:00

Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω

A

B

Μια βασική κλιματική μεταβλητή είναι μια φυσική, χημική ή βιολογική μεταβλητή ή μια ομάδα συνδεδεμένων μεταβλητών που συμβάλλει αποφασιστικά στον χαρακτηρισμό του κλίματος της Γης. Σε αυτές περιλαμβάνονται η βροχόπτωση,η θερμοκρασία και η πίεση, μεταξύ πολλών άλλων.

Προσαρμογή των μοντελοποιημένων τιμών ώστε να αντικατοπτρίζει την παρατηρούμενη κατανομή και τα στατιστικά στοιχεία. Η διόρθωση σφαλμάτων είναι απαραίτητη για να ξεπεραστούν τα μεγάλα σφάλματα στα κλιματικά μοντέλα και να αποφευχθούν μη ρεαλιστικά αποτελέσματα εφαρμογών που χρησιμοποιούν κλιματικά δεδομένα εισόδου (για παράδειγμα μοντέλα απόδοσης παραγωγής ή φαινολογικά μοντέλα).
Μεταβλητές που προέρχονται από περιβαλλοντικές κλιματικές μεταβλητές που σχετίζονται με τον καλλιεργετικό κύκλο. Μπορούν να αντιπροσωπεύουν ετήσιες τάσεις (π.χ. μέση ετήσια θερμοκρασία, ετήσια βροχόπτωση), εποχικότητα (π.χ. ετήσιο εύρος θερμοκρασίας και βροχόπτωσης), και ακραίους ή περιοριστικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες (π.χ. θερμοκρασία του ψυχρότερου και θερμότερου μήνα, και βροχόπτωση των υγρών και ξηρών περιοχών του έτους)
Μετεωρολογικά και κλιματικά γεγονότα που θα συμβούν σε σύντομο χρονικό διάστημα στο μέλλον, συνήθως τις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες.

Γ

Μέσος όρος ημερήσιων μέσων θερμοκρασιών μεταξύ 1ης Απριλίου και 31 Οκτωβρίου (Βόρειο Ημισφαίριο). [Το GST παρέχει πληροφορίες σχετικά με το ποιες είναι οι πιο κατάλληλες ποικιλίες για έναν συγκεκριμένο τόπο ή αντίστροφα, ποιες είναι οι καλύτερες θέσεις για την ανάπτυξη μιας συγκεκριμένης ποικιλίας. Σε ένα σενάριο κλιματικής αλλαγής, αποτελεί ένα σημαντικό δείκτη που χρησιμοποιείται κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με το φύτευση ή την αναφύτευση ενός αμπελώνα. Για τους υφιστάμενους αμπελώνες, το GST ενημερώνει επίσης για την καταλληλότητα των ποικιλιών του για το κλίμα συγκεκριμένων ετών, εξηγώντας την ποιότητα και την αλλαγή της παραγωγής. Αυτός ο δείκτης έγινε δημοφιλής όταν η κλιματική αλλαγή άρχισε να αποτελεί ζήτημα, ως ένας σαφής και διαισθητικός τρόπος για να έχουμε μια γενική ιδέα για το ποιες περιοχές θα κερδίσουν ή θα χάσουν την καταλληλότητα να παράγουν ποιοτικά κρασιά. Πολλές ποικιλίες αμπέλου σε όλο τον κόσμο έχουν χαρακτηριστεί ως συνάρτηση του βέλτιστου GST.]

Δ

Παραγωγή πληροφορίας από τοπική σε περιφερειακή κλίμακα (10-100 χιλιόμετρα) από δεδομένα μοντέλων μεγάλης κλίμακας ή παρατηρήσεις. Υπάρχουν δύο κύριες προσεγγίσεις: η δυναμική και η στατιστική μείωση κλίμακας (downscaling).

E

Ένα στοιχείο από ένα σύνολο αριθμών στον άξονα τυχαίας μεταβλητής που διαιρεί μια κατανομή πιθανότητας σε 100 ίσες περιοχές. Είναι ένα ποσοστό ίσο με ένα εκατοστό του συνολικού πληθυσμού.

Η παρουσία κάποιου ή κάτι σε ένα μέρος που θα μπορεί να τους επηρεάσει αρνητικά. Μπορεί να αναφέρεται σε: άτομα; βιοποριστικά μέσα είδη ή οικοσυστήματα · περιβαλλοντικές λειτουργίες, υπηρεσίες και πόρους · υποδομή; ή οικονομικά, κοινωνικά ή πολιτιστικά στοιχεία.
Η συλλογή και ο χειρισμός των κλιματικών δεδομένων με σκοπό την παραγωγή σημαντικών πληροφοριών, τη βελτίωση της ακρίβειας και την καλύτερη διαχείριση δεδομένων.

Ζ

Η

Hindcast ή αναδρομική πρόβλεψη: Μια πρόβλεψη που έγινε για μια περίοδο στο παρελθόν χρησιμοποιώντας μόνο διαθέσιμες πληροφορίες πριν από την έναρξη της πρόβλεψης. Τα Hindcasts μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βαθμονόμηση του συστήματος πρόβλεψης ή / και για τη μέτρηση της μέσης ποιότητας (δεξιότητα) που το σύστημα πρόβλεψης έχει παρουσιάσει στο παρελθόν ως οδηγός για την δυνατότητα που μπορεί να αναμένεται στο μέλλον
Συνολικές βροχοπτώσεις κατά τη διάρκεια της συνήθους περιόδου συγκομιδής: 21 Αυγούστου έως 21 Οκτωβρίου (Βόρειο Ημισφαίριο). [Οι υγρές συγκομιδές είναι ένας από τους σημαντικότερους κινδύνους για τους αμπελουργούς και τους οινοποιούς. Οι λιγοστές και μέτριες τιμές βροχόπτωσης κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού μπορεί να είναι θετικές, ειδικά σε ξηρές και ημι-άνυδρες έως άνυδρες περιοχές καθώς παρέχουν απαραίτητο νερό και υγρασία για να συμβούν οι φυσιολογικές διεργασίες της αμπέλου, αποφεύγοντας έτσι την ανάγκη άρδευσης. Ωστόσο, οι έντονες βροχοπτώσεις είναι επιζήμιες για την ποιότητα καθώς τα μούρα απορροφούν νερό και αραιώνουν ποιοτικές ενώσεις όπως σάκχαρα, οξέα, πολυφαινόλες και πρόδρομα αρώματος. Μπορούν επίσης να μειώσουν την ποσότητα εάν στην περίπτωση χαλαζόπτωσης. Η συνεχιζόμενη βροχόπτωση κατά τη διάρκεια της συγκομιδής πρόκάλεσαν εκτεταμένες μυκητιασικές λοιμώξεις (Botrytis είναι η πιο διαδεδομένη, αλλά και η Armilaria, Pennicillium κ.λπ.) καταστρέφοντας τα μούρα, προκαλώντας τα σταφύλια να αναπτύξουν βακτήρια οξικού οξέος και αυξανόμενα επίπεδα οξικών, γλυκονικών οξέων, οξικού αιθυλεστέρα και άλλες ενώσεις πολύ επιζήμιες για την ποιότητα του κρασιού]

Θ

I

K

Οι μέσες καιρικές συνθήκες που επικρατούν σε μια συγκεκριμένη περιοχή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αναφέρεται συνήθως σε μετρήσεις μετεωρολογικών μεταβλητών, όπως θερμοκρασία, βροχόπτωση, άνεμος κ.λπ.
Ο κίνδυνος από θερμοκρασίες που είναι υψηλότερες ή χαμηλότερες από τις κανονικές συνθήκες για την απόδοση και την ποιότητα της καλλιέργειας, που κατά συνέπεια επηρεάζει την παραγωγή κρασιού.
Η πιθανότητα, με βάση τις κλιματολογικές στατιστικές, ότι οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες θα συμβούν σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία ή περιοχή σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Λ

M

Κλιματικά γεγονότα που συμβαίνουν στο μέλλον, συνήθως κυμαίνονται από τους επόμενους μήνες έως χρόνια ή αιώνες.

N

Ξ

Φυσικό φαινόμενο που εμφανίζεται όταν η βροχόπτωση είναι σημαντικά κάτω από τα κανονικά επίπεδα που καταγράφονται, προκαλώντας σοβαρές επιπτώσεις στην υδρολογική ισορροπία που επηρεάζουν δυσμενώς τα συστήματα παραγωγής χερσαίων πόρων.
Ταχεία θέρμανση (έως 50 ° C σε λίγες μόνο ημέρες) που συμβαίνει στη στρατόσφαιρα (μεταξύ 10 χλμ και 50 χλμ. πάνω από την επιφάνεια της Γης). Αν και αυτό δεν έχει άμεση επίδραση στην επιφανειακή θερμοκρασία (τροπόσφαιρα), μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγές στον καιρό συνήθως λίγες εβδομάδες αργότερα λόγω των επιδράσεων στο jet stream. [Προσαρμογή από: https://www.metoffice.gov.uk/weather/learn-about/weather/types-of-weather/wind/sudden-stratospheric-warming]

O

Π

Η πιθανότητα να συμβεί ένα καθορισμένο γεγονός, εκφραζόμενο ως καθαρός αριθμός από 0-1. Η πιθανότητα μηδέν δείχνει ένα γεγονός αδύνατο να συμβεί, ενώ η πιθανότητα 1 υποδηλώνει ένα αναπόφευκτο συμβάν.
Ο βαθμός στον οποίο μπορούν να προβλεφθούν οι μελλοντικές καταστάσεις ενός συστήματος βασιζόμενες στη γνώση των σημερινών και των προηγούμενων καταστάσεων του συστήματος. Δεδομένου ότι η γνώση των προηγούμενων και των σημερινών καταστάσεων του συστήματος είναι γενικά ατελής, όπως και τα μοντέλα που χρησιμοποιούν αυτή τη γνώση για να παράγουν μια πρόβλεψη, η προβλεψιμότητα είναι εγγενώς περιορισμένη. Ακόμη και με ακριβή μοντέλα και παρατηρήσεις, μπορεί να υπάρχουν ακόμη όρια στην προβλεψιμότητα ενός φυσικού συστήματος.

P

Τα περιoχικά κλιματικά μοντέλα (RCM) είναι κλιματικά μοντέλα που ‘τρέχουν΄ πάνω από περιορισμένη περιοχή με υψηλή χωρική ανάλυση αντί να εξετάζουν ολόκληρο τον πλανήτη σε χαμηλότερη ανάλυση. Χρησιμοποιούνται σε προσομοιώσεις υποβιβασμού κλίμακας παγκόσμων μοντέλων σε συγκεκριμένες περιοχές.
Μια προσομοίωση του κλίματος ή μια κλιματική πρόβλεψη είναι το αποτέλεσμα μιας προσπάθειας να παράγει (ξεκινώντας από μια συγκεκριμένη κατάσταση του κλιματικού συστήματος) μια εκτίμηση της πραγματικής εξέλιξης του κλίματος στο μέλλον, για παράδειγμα, σε εποχιακή, ετήσια ή μακροπρόθεσμη περίοδο. Επειδή η μελλοντική εξέλιξη του κλιματικού συστήματος μπορεί να είναι πολύ ευαίσθητη στις αρχικές συνθήκες, τέτοιες προβλέψεις είναι συνήθως πιθανολογικές στη φύση τους. https://www.ipcc-data.org/guidelines/pages/glossary/glossary_c.html

Σ

Στατιστικό μέτρο που αξιολογεί την απόδοση μιας πρόβλεψης σε σχέση με κάποιο πρότυπο (π.χ. κλιματολογία, εμμονή κ.λπ.). Οι τιμές αυτές βασίζονται στην απόδοση του συστήματος στο παρελθόν
Γενικά, μια αμοιβαία σχέση μεταξύ μεταβλητών ή άλλων οντοτήτων. Στη στατιστική ορολογία, είναι μια μορφή στατιστικής εξάρτησης.
Συνολικές βροχοπτώσεις από 21 Απριλίου έως 21 Ιουνίου (Βόρειο Ημισφαίριο). [Η ξηρή άνοιξη θα καθυστερήσει την βλαστική ανάπτυξη και θα μειώσει τη συνολική επιφάνεια των φύλλων. Η πίεση των μυκητιακών νοσημάτων θα είναι χαμηλότερη και ως εκ τούτου θα υπάρχει λιγότερη ανάγκη για προστατευτικές ή / και θεραπείες, που σημαίνει λιγότερο κόστος. Η υγρή άνοιξη θα προωθήσει υψηλότερη ανθεκτικοτητα, θα αυξήσει τον κίνδυνο μυκητιασικής νόσου και θα διαταράξει τη λειτουργία του αμπελώνα, καθώς μπορεί να αποτρέψει την είσοδο μηχανημάτων στον αμπελώνα λόγω λάσπης. Συνήθως συνδέεται με υψηλότερο κόστος]
Δοκιμή της αξιοπιστίας εκτίμησης των στατιστικών παραμέτρων. Eνδειξη για το πόσο αξιόπιστη είναι η εκτίμηση μιας στατιστικής παραμέτρου. Τα αποτελέσματα με τιμή πιθανότητας (P) που είναι κάτω από το προκαθορισμένο επίπεδο σημαντικότητας (συνήθως 0,05 ή 0,01) θεωρούνται στατιστικά σημαντικά. (πηγή: http://glossary.ametsoc.org/wiki/Significance_level)
Ένα φαινόμενο που συμβαίνει κατά τη διάρκεια του πολικού χειμώνα κατά τον οποίο ο στρατοσφαιρικός αέρας κινείται σε κυκλική κίνηση, με μια περιοχή σχετικά ακίνητου αέρα στο κέντρο του. Συνήθως εκτείνεται από την τροπόπαυση (τη διαχωριστική γραμμή μεταξύ της στρατόσφαιρας και της τροπόσφαιρας) μέσω της στρατόσφαιρας και μέσα στη μεσόσφαιρα (πάνω από 50 χλμ.). Οι χαμηλές τιμές του όζοντος και των ψυχρών θερμοκρασιών συνδέονται με τον αέρα μέσα στη δίνη. (πηγές: https://ozonewatch.gsfc.nasa.gov/facts/vortex_NH.html και https://www.eea.europa.eu/help/glossary#c4=10&c0=all&b_start=0&c2=polar%20vortex)
«Ετήσιος αριθμός ημερών που οι μέγιστες ημερήσιες θερμοκρασίες υπερβαίνουν τους 35 ° C. [35 ° C είναι το μέσο καθορισμένο κατώφλι για να γίνει φωτοσύνθεση στην άμπελο. Πάνω από αυτήν τη θερμοκρασία, το φυτό κλείνει τα στόματά του. Εάν αυτή η κατάσταση παρουσιαστεί μετά τη ωρίμανση, αυτή θα σταματήσει για όσο διάστημα διαρκεί, μειώνοντας τα επίπεδα σακχάρου, πολυφαινόλης και προδρόμων αρώματος, όλα τα απαραίτητα για την ποιότητα του σταφυλιού και του κρασιού. Στερούμενο την κανονική πηγή ενέργειας, το φυτό θα στραφεί σε χρήση οργανικών οξέων που θα μειώσουν τα περιεχόμενα της οξύτητας μούρων μειώνοντας την ποιότητά τους. Το φυτό επίσης θα
χρησιμοποιήσει περισσότερο νερό για να κρυώσει τους ιστούς του, κυρίως μετά τη μείωση των θερμοκρασιών το βράδυ. Όσο υψηλότερος είναι ο δείκτης, τόσο χαμηλότερη θα είναι η ποιότητα των μούρων και η ικανότητα παραγωγής σταφυλιών καλής ποιότητας. Η απώλεια οξύτητας, ακόμη και για χαμηλότερα επίπεδα δείκτη, σημαίνει υψηλότερο κόστος που προερχεται από τη διόρθωση της οξύτητας και τις ανάγκες σε νερό. Υπάρχουν και ενδο-ποικιλιακές παραλλαγές στα αμπέλια προς αυτό το κατώφλι.]»

T

Μια κλιματική αλλαγή που χαρακτηρίζεται από μια λογικά ομαλή, μονοτονική αύξηση ή μείωση της μέσης τιμής ενός ή περισσοτέρων κλιματικών στοιχείων κατά τη διάρκεια της περιόδου καταγραφής.
Η μέση τετραγωνική διαφορά μεταξύ των παρατηρούμενων τιμών και των τιμών που υπολογίζονται από τα κλιματικά μοντέλα.
Τα Tριτημόρια (Terciles) είναι δύο τιμές (χαμηλότερο και υψηλότερο τριτημόριο) που χωρίζουν ένα σύνολο δεδομένων (για παράδειγμα, τη μέση θερμοκρασία για κάθε ένα από τα 30 χρόνια) σε τρεις ομάδες: μία με το χαμηλότερο 33% των τιμών (τιμές που βρίσκονται κάτω από το χαμηλότερο τριτημόριο), μία με το υψηλότερο 33% (τιμές πάνω από το υψηλότερο τριτημόριο) και το υπόλοιπο 33%, επικεντρωμένο στη μέση τιμή, μεταξύ των δύο τριτημορίων. Στην επιστήμη του κλίματος, οι τιμές που βρίσκονται κάτω από το χαμηλότερο τριτημόριο (χαμηλότερο 33%) ή πάνω από το άνω tercile (υψηλότερο 33%) θεωρούνται συνήθως ως ανωμαλίες.

Υ

Φ

X

Ψ

Ω

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation programme under Grant agreement No. 776467