Συμβουλευτική Επιτροπή

Συμβουλευτική Επιτροπή2021-02-15T18:23:58+00:00

Συμβουλευτική Επιτροπή

H συμβουλευτική επιτροπή του MED-GOLD αποτελείται από εμπειρογνώμονες υψηλού επιπέδου, εκπροσώπους σημαντικών ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών και πρωτοβουλιών στον γεωργικό τομέα. H συμβουλευτική επιτροπή προσδίδει προστιθέμενη αξία στο έργο, συμβάλλοντας στην υποστήριξη ενός αποτελεσματικού διαλόγου στρατηγικής με σημαντικούς ενδιαφερόμενους και κύριους δικαιούχους από ένα φάσμα τομέων στην Ευρώπη, απαραίτητο για την εφαρμογή του MED-GOLD.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation programme under Grant agreement No. 776467