ΈΝΑΣ ΧΡΌΝΟΣ MED-GOLD: ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΈΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΈΝΑΣ ΧΡΌΝΟΣ MED-GOLD: ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΈΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Luigi Ponti, Επιστημονικός Υπεύθυνος, ENEA, Ομάδα Συντονισμού MED-GOLD

Μπορείτε να μας περιγράψετε το MED-GOLD με λίγα λόγια;

Στόχος του MED-GOLD η μετατροπή της κλιματικής πληροφορίας σε προστιθέμενη αξία για παραδοσιακά τρόφιμα της Μεσογείου, όπως το σταφύλι, η ελιά και ο σκληρός σίτος. Στην Ευρώπη, υπάρχει πληθώρα κλιματικών πληροφοριών από διάφορες πηγές, όπως οι δορυφόροι, οι παρατηρήσεις και τα κλιματικά μοντέλα, τις οποίες συνολικά περιγράφουμε ως προγράμματα παρακολούθησης της γης (π.χ., ο Copernicus είναι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα). Φαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα στο να αποκτήσει αυτή  η μεγάλη ποσότητα της κλιματικής πληροφορίας, αξία για την  κοινωνία και ιδιαίτερα για τη γεωργία. Στο MED-GOLD, προσπαθούμε να κάνουμε  αυτή τη διασύνδεση μεταξύ των κλιματικών δεδομένων και πληροφοριών και της αξία τους για την κοινωνία.

Γιατί είναι σημαντικό να εμπλέξουμε τους χρήστες στην ανάπτυξη των κλιματικών υπηρεσιών του MED-GOLD;

Όταν μιλάμε για έλλειψη αξίας, εννοούμε την έλλειψη αξίας για τους χρήστες. Για το λόγο αυτό, υιοθετήσαμε την προσέγγιση που ξεκινά από τις ανάγκες των χρηστών και συνεργαζόμαστε μαζί τους στην ανάπτυξη και το σχεδιασμό του έργου. Αυτό εξασφαλίζει το γεγονός ότι οι υπηρεσίες που αναπτύσσονται θα είναι πολύτιμες για αυτούς.

Ποιες ήταν οι κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίσατε μέχρι στιγμής;

Βασικά, αντιμετωπίσαμε τις ίδιες προκλήσεις που αποτέλεσαν το κίνητρο για την πρόσκληση. Το γεγονός ότι τα κλιματικά δεδομένα εξακολουθούν να μην έχουν  αξία για την κοινωνία ήταν μόνο μια θεωρητική αντίληψη για εμάς όταν διαβάσαμε την πρόσκληση, αλλά καθώς  το έργο προχωρά, αντιμετωπίζουμε  το πρόβλημα αυτό στην πράξη. Επίσης υπάρχουν προβλήματα με την ορολογία που χρησιμοποιείται. Είμαι αγρονόμος και έχω συνειδητοποιήσει ότι εμείς, οι επιστήμονες, χρησιμοποιούμε λέξεις που έχουν διαφορετικές σημασίες ανάλογα με τον τομέα της εξειδικευσής μας. Έχουμε συνειδητοποιήσει ότι πρέπει πρώτα να συμφωνήσουμε σε κοινούς ορισμούς και για το λόγο αυτό θα πρέπει θα πρέπει να γίνει μια ολόκληρη διαδικασία. Υπό αυτή την έννοια, οργανώσαμε ένα σεμινάριο σχετικά με τις αντιλήψεις που έχουν οι χρήστες για τις δυνατότητες των κλιματικών προβλέψεων.  workshop about the user perceptions on skill of climate forecasts.

Ποια είναι η εκτίμησή σας για την τελευταία Γενική Συνέλευση;

Πιστεύω ότι η Γενική Συνέλευση υπερέβη τις προσδοκίες μας. Ήταν πραγματικά υπέροχο. Η προσπάθεια που έθεσε η Sogrape στην οργάνωση ήταν απίστευτη. Για μένα, ο κύριος στόχος μιας γενικής συνέλευσης είναι η συγκρότηση της ομάδας. Το κοινωνικό μέρος υπερβαίνει κατά πολύ τους τεχνικούς στόχους που θέσαμε. Το κοινωνικό μέρος ενός γεγονότος όπως αυτό, όπου όλοι καταβάλουν προσπάθεια, επενδύουν πόρους και ταξίδια προερχόμενοι από διαφορετικά μέρη για να συναντηθούν στον ίδιο φυσικό χώρο, είναι θαυμάσιο. Είμαι πολύ χαρούμενος για τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται το πρόγραμμα μας.

2019-03-15T14:48:20+00:00Μάρτιος 13th, 2019|Uncategorized|
This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation programme under Grant agreement No. 776467