Δεύτερο εργαστήριο MED-GOLD για τον σκληρό σίτο: υποστήριξη στρατηγικών αποφάσεων

Δεύτερο εργαστήριο MED-GOLD για τον σκληρό σίτο: υποστήριξη στρατηγικών αποφάσεων

Η ομάδα MED-GOLD παρουσίασε μια beta έκδοση νέων εργαλείων για τη στήριξη στρατηγικών αποφάσεων στον τομέα του σκληρού σίτου / ζυμαρικών κατά τη διάρκεια ενός εργαστηρίου που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας τροφίμων Barilla στην Πάρμα της Ιταλίας. Το εργαστήριο αποτελούταν από δύο συνεδρίες με περίπου 10 συμμετέχοντες συνολικά, συμπεριλαμβανομένων παραγωγών σκληρού σίτου, ενώσεων παραγωγών σε διάφορες ιταλικές περιφέρειες, καθώς και τεχνικούς εμπειρογνώμονες από τις τοπικές πολιτικές υπηρεσίες, τις εκτροφικές και τις χρηματιστηριακές αγορές. Οι συμμετέχοντες εντοπίστηκαν μεταξύ εκείνων που συμμετείχαν ήδη στο προηγούμενο εργαστήριο MED-GOLD για τον τομέα του σκληρού σίτου, το οποίο φιλοξένησε η εταιρεία HORTA srl στη Ραβέννα της Ιταλίας το Μάιο του 2018.

Κλιματικές προβλέψεις και σκληρό σιτάρι

Το εργαστήριο αυτό οργανώθηκε για να συγκεντρώσει πληροφορίες από δυνητικούς χρήστες σχετικά με τις πρωτότυπες κλιματικές υπηρεσίες του MED-GOLD που αναπτύχθηκαν για τον σκληρό σίτο. Ένα αρχικό σύνολο κλιματικών δεικτών και στρατηγικών απεικόνισης συζητήθηκε σε μικρές ομάδες δυνητικών χρηστών των υπηρεσιών MED-GOLD.
Οι συμμετέχοντες συζήτησαν επίσης την έννοια της προβλεψιμότητας του κλιματικού συστήματος, που συχνά υπάρχει διαφορετική κατανοσή από τους επιστήμονες του κλίματος και τους χρήστες των κλιματικών υπηρεσιών. Οι χρήστες ερμηνεύουν κυρίως τις μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το κλίμα (για τις επόμενες εποχές) ως μια επέκταση της οικείας έννοιας των προκαθορισμένων προβλέψεων καιρού. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου οι εμπειρογνώμονες του κλίματος από την ομάδα MED-GOLD παρουσίασαν τη διαφορά μεταξύ των αιτιοκρατικών και πιθανοτικών κλιματικών προβλέψεων χρησιμοποιώντας απλά παραδείγματα από την καθημερινή ζωή.

Το κύριο μήνυμα από το εργαστήριο ήταν ότι οι καλλιεργητές τείνουν να επικεντρώνονται περισσότερο στις πληροφορίες για το κλίμα για τις επόμενες εβδομάδες και μήνες (εποχιακές έως υποεποχιακές χρονολογικές κλίμακες). Αντιστρόφως, οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής και οι τεχνικοί εμπειρογνώμονες από τα τοπικά ιδρύματα τείνουν να εξετάζουν μεγαλύτερες χρονικές κλίμακες, με στόχο τον εντοπισμό των καλύτερων στρατηγικών προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή για την τοπική οικονομία.

Το εργαστήριο παρείχε χρήσιμες πληροφορίες στους επιστήμονες για την προσαρμογή των κλιματικών υπηρεσιών στις ανάγκες των χρηστών. Περισσότερες αλληλεπιδράσεις με αυτή την ομάδα των πρώτων υιοθετών των κλιματικών υπηρεσιών του MED-GOLD αναμένονται για την περαιτέρω επικύρωση των νέων εργαλείων που βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη.

 

Συγκρίνοντας τις πιθανολογικές προβλέψεις για το κλίμα να ρίχνουμε κομφετί στην αίθουσα: δεν έχει νόημα να πιάσουμε το κάθε κομμάτι, ο στόχος είναι να κατανοήσουμε τις ιδιότητες ολόκληρης της δέσμης. Βίντεο: Massimiliano Pasqui.

2019-05-16T09:25:17+00:00Μάιος 16th, 2019|Durum Wheat, The MED-GOLD project|
This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation programme under Grant agreement No. 776467