Η ομάδα εστίασης του MED-GOLD για τα εργαλεία στους τομείς της ελιάς και του ελαιολάδου

Η ομάδα εστίασης του MED-GOLD για τα εργαλεία στους τομείς της ελιάς και του ελαιολάδου

Το πρόγραμμα MED-GOLD παρουσίασε μια πρώτη  έκδοση των εργαλείων που σχεδιάστηκαν για τους τομείς της ελιάς και του ελαιολάδου κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της ομάδας του έργου που πραγματοποιήθηκε στις 9 Μαΐου στα κεντρικά γραφεία του ισπανικού συνεταιρισμού DCOOP SCA στην Antequera της Μάλαγα. Η περιοχή μελέτης για την ελιά / ελαιόλαδο είναι η Ανδαλουσία, η κύρια περιοχή  παραγωγής ελαιολάδου στον κόσμο.

Η συνάντηση της ομάδας έγινε σε τρεις τεχνικές συνεδρίες και σε μια τελευταία που αφορούσε τα συμπεράσματα και στην οποία οι συμμετέχοντες συζήτησαν για τα προτεινόμενα εργαλεία. Στην εκδήλωση συμμετείχαν 4 συμμετέχοντες από την DCOOP, αντιπροσωπεύοντας ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του τομέα στις κυριότερες περιοχές παραγωγής της Ανδαλουσίας (Ισπανία) καθώς και  διάφοροι επιστημονικοί και τεχνικοί ειδήμωνες της ομάδας του MED-GOLD. Η εκδήλωση αυτή ήταν συνέχεια του εργαστηρίου MED-GOLD ελιά/ελαιολάδο  που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2018 στο ίδιο χώρο της DCOOP.

Κλιματικές υπηρεσίες για τη στήριξη αποφάσεων στον τομέα της ελιάς

Οι ανάγκες του γεωργικού τομέα αποτελούν το κλειδί για το πρόγραμμα MED-GOLD. Ως εκ τούτου, ο στόχος της συνάντησης της ομάδας εστίασης ήταν να της γίνουν γνωστές οι εντυπώσεις από τους δυνητικούς χρήστες και να συλλεχθούν τα σχόλια τους σχετικά με τα εργαλεία της κλιματικής υπηρεσίας του MED-GOLD που αναπτύχθηκαν στον τομέα του ελαιολάδου. Στην πρώτη συνεδρία παρουσιάστηκε, ένα εργαλείο κλιματικών υπηρεσιών που βασίζεται στην ενσωμάτωση εποχικών προβλέψεων σε μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης.

Οι συμμετέχοντες συζήτησαν τη δυνατότητα εφαρμογής αυτού του είδους των υπηρεσιών και πώς θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους γεωργούς στη λήψη αποφάσεων. Κατά τη δεύτερη συνεδρία, οι συμμετέχοντες αναθεώρησαν ένα αρχικό σύνολο μακροπρόθεσμων κλιματικών δεικτών και τις στρατηγικές απεικόνισης τους. Η τρίτη συνεδρία ήταν αφιερωμένη στην στο να παρέχει ανατροφοδότηση σε ένα εργαλείο σχετικά με συστάσεις για τη διαχείριση παρασίτων. Στο τέλος, τα κύρια συμπεράσματα που προέκυψαν από κάθε συνεδρία συγκεντρώθηκαν για να ενημερωθεί η περαιτέρω ανάπτυξη των τομεακών εργαλείων.

Ένα σημαντικό μήνυμα που προέκυψε από την ομάδα εστίασης ήταν ότι οι χρήστες του τομέα της ελιάς ,που στοχεύει το MED-GOLD (κυρίως γεωπόνοι, αγρονόμοι), ενδιαφέρονται περισσότερο για πληροφορίες σχετικά με το κλίμα που αφορούν τις επόμενες εβδομάδες και μήνες (υπο-εποχικές έως εποχικές κλίμακες) στις κύριες περιοχές παραγωγής ελιάς στην Ανδαλουσία. Ωστόσο, διαφορετικά ενδιαφέροντα θα είχαν εντοπιστεί αν στοχεύονταν, αντι αυτών, άλλοι χρήστες του τομέα της γεωργίας (π.χ. αγρότες, υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής κλπ.).

Η ομάδα εστίασης παρείχε χρήσιμη ανατροφοδότηση στο να βελτιώσει το σχεδιασμό του εργαλείου από την άποψη του τελικού χρήστη. Στη συνέχεια, το MED-GOLD θα είναι σε θέση να αναπτύξει νέες εκδόσεις των εργαλείων για να καλύψει τις ανάγκες του τομέα της ελιάς. Όταν οι νέες εκδόσεις είναι έτοιμες, το έργο στοχεύει στην επικύρωση του εργαλείου μέσω μελλοντικών αλληλεπιδράσεων με τους χρήστες.

2019-06-10T12:50:47+00:00Ιούνιος 10th, 2019|Olive oil|
This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation programme under Grant agreement No. 776467