Γνωρίστε την εξωτερική συμβουλευτική επιτροπή μας – Carlo Buontempo

Γνωρίστε την εξωτερική συμβουλευτική επιτροπή μας – Carlo Buontempo

Όνομα: Δρ Carlo Buontempo

Οργανισμός: Copernicus Climate Change Service (C3S) ECMWF, UK

Ο Δρ Carlo Buontempo είναι ο διευθυντής της Υπηρεσίας Κλιματικής Αλλαγής του Copernicus (C3S), μέρος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μετεωρολογικών προβλέψεων Μεσης  Κλίμακας (ECMWF). Η C3S είναι μια υπηρεσία που παρέχει έγκυρες κλιματικές πληροφορίες για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον και υποστηρίζει τις ευρωπαϊκές πολιτικές προσαρμογής και μετριασμού. Ο Δρ Buontempo συντονίζει τις δράσεις ορισμένων διεθνών συμβάσεων στην C3S, και εργάζεται στη διεπαφή μεταξύ της κλιματολογίας και της λήψης αποφάσεων σε τομείς που εκτείνονται από την ενέργεια έως τον πολεοδομικό σχεδιασμό. Το έργο του είναι καθοριστικής σημασίας για την ανάπτυξη αποδεικτικών εννοιών και πραγματικών εφαρμογών των κλιματικών δεδομένων. Έχει προηγούμενη εμπειρία στην καθοδήγηση ομάδων κλιματικών υπηρεσιών και προσαρμογής του κλίματος στην μετεωρολογική υπηρεσία της Μεγάλης Βρετανίας  (Met Office) καθώς και ακαδημαϊκό υπόβαθρο στη Φυσική. Τα επαγγελματικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν κλιματολογικές , καιρικές  προβλέψεις  και μοντελοποίηση στα πλαίσια της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής.

» Το κλίμα επηρεάζει τις περισσότερες από τις δραστηριότητές μας, αλλά σε κανέναν τομέα η σύνδεση δεν είναι τόσο στενή όσο είναι για τη γεωργία. Παρά τη στενή αυτή σχέση, ο γεωργικός τομέας δεν χρησιμοποιεί ακόμη την ανάπτυξη της τεχνολογίας  που ήδη έχει συμβεί στην μοντελοποίηση του καιρού και  του κλίματος στο σύνολό της. Το έργο MED-GOLD παίζει βασικό ρόλο σε αυτήν τη διαδικασία και παρέχει απτά παραδείγματα για το πώς τα ανοιχτά και ελεύθερα κλιματικά δεδομένα, που παρέχουν προγράμματα όπως το C3S, μπορούν να χρησιμοποιηθούν επιτυχώς σε σχετικές  αποφάσεις «

ECMWF profile | LinkedIn

2020-04-26T15:27:59+00:00Απρίλιος 24th, 2020|The MED-GOLD project|
This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation programme under Grant agreement No. 776467