Ποιες είναι οι χρονικές κλίμακες των κλιματικών υπηρεσιών για τη γεωργία

Ποιες είναι οι χρονικές κλίμακες των κλιματικών υπηρεσιών για τη γεωργία

Περίληψη:

Σύμφωνα με την ανάλυση του WMO 2019 σε παγκόσμια κλίμακα πολλές χώρες τονίζουν τη γεωργία και την επισιτιστική ασφάλεια ως κρίσιμους τομείς προτεραιότητας για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, ενώ οι υπηρεσίες καιρού και κλιματικές υπηρεσίες αποτελούν το βασικό στοιχείο για τον σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων. Εντούτοις, αυτό που καταλαβαίνουμε από τις «κλιματικές υπηρεσίες» δεν είναι πάντα σαφές στους χρήστες του γεωργικού τομέα και άλλων τομέων, οι οποίοι συχνά προσπαθούν έντονα να κατανοήσουν το είδος των πληροφοριών που παρέχουν αυτές οι υπηρεσίες σε ποια χρονική κλιμακα και κατά πόσον μπορούν αυτές να στηρίξουν τις αποφάσεις που πρέπει να παρθούν στον κάθε τομέα. Η κατανόηση αυτή δεν είναι τετριμμένη, δεδομένου ότι στην πραγματικότητα αυτό που επιτρέπει την υιοθέτηση των κλιματικών υπηρεσιών και καθιστά τη χρήση τους βιώσιμη μακροπρόθεσμα: εάν οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες αλλά δεν χρησιμοποιούνται για τη στήριξη της διαχείρισης των καλλιεργειών και λαμβάνουν άλλες αποφάσεις, δεν έχουν αξία.

Σε αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο, οι ερευνητές του MED-GOLD και οι χρήστες του τομέα θα εξηγήσουν τη διαφορά μεταξύ των χρονοσειρών των κλιματικών υπηρεσιών για τη γεωργία, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων καιρού, των εποχιακών προβλέψεων, των προβλέψεων δεκαετίας και των προβλέψεων για την κλιματική αλλαγή. Οι συμμετέχοντες στο διαδικτυακό σεμινάριο θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν πώς γίνονται οι προβλέψεις των κλιματικών μεταβλητών (π.χ. θερμοκρασία, βροχόπτωση κ.λπ.) και αγρο-κλιματικών δείκτών (π.χ. αθροιστική βροχή την άνοιξη κ.λπ.) για διαφορετικές καλλιέργειες. Οι ομιλητές θα εξηγήσουν επίσης πώς θα ερμηνεύονται οι προβλέψεις, τα πλεονεκτήματα και τους περιορισμούς τους και πώς αυτή η γνώση μεταφράζεται σε συγκεκριμένες συμβουλές για τη διαχείριση των καλλιεργειών και του συστήματος τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των σταφυλιών / κρασιού, της ελιάς/ ελαιολάδου, του σκληρού σίτου / ζυμαρικών και του καφέ.

Κατέβασε την παρουσίαση (5 Mb)

Ε&A

Questions from the audience and answers provided by speakers after the webinar can be found in the MED-GOLD Forum. You will be able to participate in the discussion and ask additional questions to our speakers.

Περισσότερες πληροφορίες

  1. Περισσότερες πληροφορίες MED-GOLD community!
  2. 3. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.med-gold.eu
  3. 4. Επικοινωνήστε μαζί μας! communication@med-gold.eu
  4. 5. Ακολουθήστε μας στο!@medgold_H2020
2020-05-25T18:21:25+00:00Απρίλιος 24th, 2020|The MED-GOLD project|
This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation programme under Grant agreement No. 776467