(GR) Γενική Συνέλευση MED-GOLD 2020

(GR) Γενική Συνέλευση MED-GOLD 2020

Η 3η ετήσια συνάντηση MED-GOLD πραγματοποιήθηκε από τις 19 έως τις 21 Οκτωβρίου 2020, φέτος σε διαδικτυακή μορφή λόγω των περιορισμών που επιβάλλονται από τις πανδημίες COVID-19.

Καθώς το έργο πλησίαζε τον τελευταίο του χρόνο, η Γενική Συνέλευση χτίστηκε γύρω από τρεις βασικούς στόχους: (i) που περιλαμβάνει τα αναδρομικά θέματα , (ii) τη διαχείριση και (iii) τις προοπτικές του έργου.

Το αναδρομικό μέρος της συνάντησης δομήθηκε σε μικρές δοκιμές όπου οι εταίροι του έργου παρουσίασαν τα διάφορα εργαλεία κλιματιών υπηρεσιών  που είναι διαθέσιμα στο έργο μέσω παρουσιάσεων μικρού βήματος και βίντεο *. Τις παρουσιάσεις ακολούθησε μια συζήτηση για κάθε εργαλείο, υπό τη μορφή «δίκης», όπου οι εταίροι έπαιξαν το ρόλο των «κατηγορουμένων» και των «υπερασπιστών», επισημαίνοντας θετικές πτυχές καθώς και πτυχές που χρειάζονταν βελτίωση. Αυτή ήταν η βάση για μια  SWOT ανάλυση (που σημαίνει Πλεονεκτήματα, Αδυναμίες, Ευκαιρίες και Απειλές) με στόχο τη βελτίωση της στρατηγικής του έργου για μελλοντική εκμετάλλευση των ανεπτυγμένων κλιματικών υπηρεσιών.

Το τμήμα διαχείρισης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον προγραμματισμό δραστηριοτήτων ενόψει της πιθανής παράτασης των περιορισμών COVID-19. Σε αυτή τη συνεδρία, οι εταίροι χωρίστηκαν σε ομάδες για να συζητήσουν θέματα που κυμαίνονται από τη διοργάνωση εργαστηρίων και κατάρτισης, έως την ανάπτυξη των  MED-GOLD δραστηριοτήτων και τον προγραμματισμό επερχόμενων αλληλεπιδράσεων με την κοινότητα της δράσεων χάραξης πολιτικής. Αυτές οι αλληλεπιδράσεις περιλαμβάνουν την κοινή συνεδρία MED-GOLD και VISCA στην εκδήλωση «Κλιματικές υπηρεσίες για μια κλιματικά ανθεκτική Ευρώπη», που οργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Εκτελεστικός Οργανισμός EASME και το πρόγραμμα Climateurope, που  πραγματοποιήθηκε στις 2 Δεκεμβρίου 2020.

Για τις προοπτικές  πέρα από το πρόγραμμα MED-GOLD, έγιναν συζητήσεις σχετικά με την κληρονομιά του έργου, τόσο όσον αφορά την εκμετάλλευση των επιχειρήσεων όσο και τη συμβολή στη χάραξη πολιτικής. Τα μέλη του Συμβουλευτικού Συμβουλίου Καθ. Anna Rufolo, από το COPA-COGECA και το CIA-Agricoltori Italiani, και ο καθηγητής Mladen Todorovic, από το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο του Μπάρι (CIHEAM), κλήθηκαν να παράσχουν ορισμένες προοπτικές  σχετικά με το τι μπορεί να προσφέρει το MED-GOLD, τόσο προς το παρόν όσο και με τη λήξη του έργου.

* Μάθετε περισσότερα για τις κλιματικές υπηρεσίες MED-GOLD παρακολουθώντας τα παρακάτω σύντομα βίντεο:

  • ICT Platform: Cloud-υποδομή για την  εισαγωγή, αποθήκευση, επεξεργασία, υπολογισμό, εξαγωγή και οπτικοποίηση δεδομένων, η οποία παρέχει αρχεία κλιματικών δεδομένων και API για να διασφαλιστεί ότι τα εργαλεία ωφελούν ένα ευρύ κοινό.
  • MED-GOLD Dashboard: Εργαλείο για τον τομέα των σταφυλιών και του κρασιού που επιτρέπει τον έλεγχο ιστορικών δεδομένων, αλλά αυτό είναι επίσης ένα παράθυρο στο μέλλον, παρέχοντας εποχιακές προβλέψεις και μακροπρόθεσμες προβλέψεις.
  • Olivia: Εργαλείο για τον τομέα της ελιάς και του ελαιολάδου που παρέχει οδηγίες για τη βέλτιστη εφαρμογή άρδευσης, γονιμοποίησης και φυτοφαρμάκων που ενσωματώνει προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη με κλιματικές και δορυφορικές πληροφορίες.
  • CASAS-PBDMs: Το CASAS Global με βάση  δημογραφικά μοντέλα (CASAS-PBDMs, http://www.casasglobal.org/) παρέχει τη δυνατότητα μοντελοποίησης μιας ποικιλίας τριών τροφικών αγρο-οικοσυστημάτων με έναν γενικό τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της ελιάς, του σταφυλιού και του καφέ.
  • Granoduro.net: Εργαλείο για τη βιώσιμη διαχείριση της καλλιέργειας σκληρού σίτου, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τη φαινολογία των καλλιεργειών, τους κλιματολογικούς δείκτες και τον κίνδυνο ασθενειών.
  • Delphi: Εργαλείο που παρέχει εποχιακές προβλέψεις για το σκληρό σιτάρι για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων απόδοσης της καλλιέργειας.
2020-12-17T13:38:40+00:00Δεκέμβριος 14th, 2020|The MED-GOLD project|
This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation programme under Grant agreement No. 776467