(GR) Οπτικοποίηση των κλιματικών υπηρεσιών: κάνοντας το πολύπλοκο απλό

(GR) Οπτικοποίηση των κλιματικών υπηρεσιών: κάνοντας το πολύπλοκο απλό

Το MED-GOLD έλαβε μέρος σε ένα εργαστήριο που συγκέντρωσε ευρωπαϊκά έργα από το δίκτυο Climateurope για να δείξει τα νεότερα  για τις  απεικονίσεις των κλιματικών υπηρεσιών

Η μεγάλη πρόκληση μιας κλιματικής υπηρεσίας είναι να κοινοποιήσει την κλιματική πληροφορία σε εκείνους που είναι υπεύθυνοι για τη λήψη αποφάσεων βασιζόμενοι σε αυτή την πληροφορία, οι οποίοι δεν είναι πάντα εξοικειωμένοι με τεχνικές έννοιες. Η οπτικοποίηση των κλιματικών υπηρεσιών γίνεται έπειτα ένα κρίσιμο ζήτημα για τη μεταφορά γνώσεων με φιλικό τρόπο προς τον χρήστη, δίνοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να λαμβάνουν ενημερωμένες αποφάσεις ανεξάρτητα από τις επιστημονικές γνώσεις τους.

Οι διάφορες πτυχές της οπτικοποίησης των δεδομένων ήταν μεταξύ των θεμάτων που εξετάστηκαν σε ένα ειδικό εργαστήριο που οργανώθηκε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Climateurope για έργα από το δίκτυο κλιματικών υπηρεσιών. Ο τελικός στόχος του εργαστηρίου ήταν να έχει μια σύνθεση των τελευταίων  τεχνολογικών  νέων στις απεικονίσεις των κλιματικών υπηρεσιών και να συγκεντρώσει τα διδάγματα που αντλήθηκαν για τη δημιουργία ενός εγγράφου με χρήσιμες συστάσεις για την επόμενη γενιά κλιματικών υπηρεσιών.

Μετά από μια προπαρασκευαστική συνάντηση στην οποία συμμετείχαν 25 συμμετέχοντες από ενδιαφερόμενα έργα για τις κλιματικές υπηρεσίες, το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε στις 19 Νοεμβρίου 2020 κατά τη διάρκεια του 4ου διαδικτυακού φεστιβάλ Climateurope, που διεξήχθη από τους Isadora Jiménez και Marta Terrado από το κέντρο υπερυπολογιστών της Βαρκελώνης (BSC). Η διαδραστική παρουσίαση επέτρεψε στους συμμετέχοντες να κάνουν μια ζωντανή συζήτηση για θέματα οπτικοποίησης, να μοιραστούν τις προσωπικές τους απόψεις και τις επαγγελματικές τους εμπειρίες. 

Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες συμφώνησαν με τη σημασία της απλοποίησης περίπλοκων πληροφοριών ώστε να είναι προσβάσιμες και κατανοητές στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και  σε άλλους ενδιαφερόμενους. Για να επιτευχθεί αυτός ο κρίσιμος στόχος, το σύνθημα «μια εικόνα αξίζει χίλιες λέξεις» επικράτησε μεταξύ των παρόχων κλιματικών υπηρεσιών έναντι άλλων μορφών όπως αναφορές ή μεγάλα κείμενα.

Επικοινωνόντας την αβεβαιότητα και την πιθανότητα στους ενδιαφερόμενους

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου παρουσιάστηκαν διαφορετικοί τρόποι εμφάνισης πληροφοριών για το κλίμα για διαφορετικά είδη χρηστών, από τις καιρικές προβλέψεις έως τις εποχιακές προβλέψεις, τις μακροπρόθεσμες κλιματολογικές προβλέψεις ή τα σενάρια αλλαγής του κλίματος. Η κύρια πρόκληση αυτών των οπτικοακουστικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τα σχόλια των συμμετεχόντων, ήταν η επικοινωνία της αβεβαιότητας και των πιθανοτήτων στους ενδιαφερόμενους. Η εμφάνιση διαδραστικών επιλογών, η χρήση σεναρίων, η εστίαση σε ακραία γεγονότα ή η παροχή μέσων όρων και εύρους ήταν μεταξύ των πιθανών επιλογών που ανέφεραν οι πάροχοι των κλιματικών.

Η ικανότητα, η ανωμαλία, το εκατοστημόριο, η αβεβαιότητα ή το μοντέλο είναι μεταξύ των κοινών τεχνικών όρων που χρησιμοποιούνται από τους ειδικούς του κλίματος. Η επιλογή της σωστής ορολογίας για εμπειρογνώμονες εκτός του κλίματος ήταν ένα άλλο δύσκολο έργο που συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Υπήρξε μια γενική συναίνεση ότι η ορολογία πρέπει να προσαρμοστεί στην εμπειρία των χρηστών υπέρ της κατανόησης. Επιπλέον, η χρήση της τοπικής γλώσσας των ενδιαφερομένων για την παροχή κλιματικών υπηρεσιών θα μπορούσε να είναι πλεονέκτημα σε ορισμένες περιπτώσεις.

Κρατήστε το απλό. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως το κύριο πακέτο του εργαστηρίου οπτικοποίησης των κλιματικών υπηρεσιών που διοργανώνει η Climateurope. Άλλες βασικές πτυχές που πρέπει να ληφθούν υπόψη ήταν να ακολουθηθεί μια  προσέγγιση σχεδιασμού με επίκεντρο τον χρήστη (UCD), η δοσολογία πληροφοριών, η χρήση αφηγήσεων και η εφαρμογή μιας πολυεπιστημονικής προσέγγισης που περιλαμβάνει επιστήμονες του κλίματος, σχεδιαστές, εμπειρογνώμονες στην εμπειρία χρήστη, κοινωνικούς επιστήμονες και ειδικούς στην επικοινωνία.Ό, τι είναι δυνατόν να για να βρούμε την τέλεια ισορροπία μεταξύ επιστημονικής ακρίβειας και κατανόησης από το κοινό.

Η περίπτωση του MED-GOLD Dashboard

Το MED-GOLD ήταν ένα από τα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα που συμμετείχαν στο διαδικτυακό σεμινάριο που οργάνωσε η Climateurope. Το MED-GOLD Dashboard ένα εργαλείο που παρέχει πληροφορίες σχετικά με το παρελθόν και το μελλοντικό κλίμα, συμπεριλαμβανομένων εποχιακών προβλέψεων και μακροπρόθεσμων προβολών, ήταν ένα ενδεικτικό παράδειγμα μιας διαδραστικής υπηρεσίας όπου οι χρήστες μπορούν να οπτικοποιήσουν τα κλιματικά δεδομένα με κατανοητό τρόπο.

Το MED-GOLD Dashboard είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο για τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων για τη γεωργία, ιδίως για τις καλλιέργειες σταφυλιών, ελιάς και σκληρού σίτου. Η υπηρεσία επιτρέπει στους χρήστες να διερευνήσουν πιθανολογικές προβλέψεις για βασικές κλιματικές μεταβλητές, όπως θερμοκρασία και βροχόπτωση, καθώς και βιοκλιματικούς δείκτες και δείκτες κινδύνου για τις συγκεκριμένες καλλιέργειες, για μήνες και χρόνια.

Οι προκλήσεις για τη δημιουργία της οπτικοποίησης ήταν πώς να κοινοποιηθεί η πολυπλοκότητα των μελλοντικών πιθανολογικών προβλέψεων και της αβεβαιότητας στους υπευθύνους για τη λήψη αποφάσεων. Για την επίλυση αυτών των προκλήσεων, το ταμπλό  των χαρτών χρησιμοποιεί έγχρωμα και αφαιρετικά φίλτρα, τα οποία διευκολύνουν την οπτικοποίηση και την εμπειρία του χρήστη.

Μια διαδικασία σχεδιασμού με επίκεντρο τον χρήστη ήταν απαραίτητη για την ανάπτυξη του πίνακα ελέγχου (Dashboard). Πραγματοποιήθηκαν πολλαπλές αλληλεπιδράσεις με τους πρώτους χρήστες ώστε για να δοκιμαστεί το εργαλείο και να εντοπίσουν πιθανές πτυχές που πρέπει να βελτιωθούν προκειμένου να γίνει πιο εύκολο στη χρήση.

Περαιτέρω συμμετοχή του MED-GOLD

Το εργαστήριο οπτικοποίησης δεν ήταν η μόνη συμβολή του έργου MED-GOLD στο 4ο διαδικτυακό σεμινάριο Climateurope. Ο Antonio Graça από τη Sogrape Vinhos της Πορτογαλίας, ένας από τους πρωταθλητές χρηστών που συμμετείχε στο έργο, οργάνωσε τη δραστηριότητα «Φέρνοντας ένα μήνυμα σε ένα μπουκάλι». Με έναν πολύ εμπνευσμένο τρόπο, παρουσίασε πληροφορίες από τον αμπελοοινικό τομέα και έκανε παραλληλισμούς μεταξύ του κρασιού και του κλίματος.

Η Sogrape συμμετείχε επίσης στην πρώτη γνωριμία Bell House που διοργανώθηκε κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού σεμιναρίου, μια δραστηριότητα που συνδυάζει την επιστήμη και την τέχνη με στόχο την επικοινωνία του κλίματος μέσω της μουσικής. Ένα σύντομο μουσικό βίντεο δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας τα σύνολα δεδομένων της Sogrape. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν εβδομαδιαία στοιχεία για τη χρήση νερού σε έναν από τους αμπελώνες στην κοιλάδα Άνω Ντούρο για την παραγωγή του μουσικού κομματιού. Θέλετε να μάθετε πώς ακούγεται το νερό σε έναν αμπελώνα; Play it

 

2020-12-17T10:24:18+00:00Δεκέμβριος 14th, 2020|The MED-GOLD project|
This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation programme under Grant agreement No. 776467