Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στη συνεδρία για τη γεωργία που διοργανώθηκε από τους MED-GOLD και VISCA

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στη συνεδρία για τη γεωργία που διοργανώθηκε από τους MED-GOLD και VISCA

Στις 2 Δεκεμβρίου 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργάνωσε μια εκδήλωση με θέμα ‘Κλιματικές υπηρεσίες για μια κλιματικά ανθεκτική Ευρώπη.’ Σε αυτήν την εκδήλωση, τα έργα MED-GOLD και VISCA φιλοξένησαν τη συνεδρία «Πώς μπορούν οι κλιματικές υπηρεσίες να υποστηρίξουν την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή της γεωργίας;»

Οι κλιματικές υπηρεσίες μπορούν να παρέχουν κλιματικές πληροφορίες και γνώσεις σε ένα ευρύ κοινό, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων, των υπευθύνων χάραξης πολιτικής και του  γενικού πληθυσμού. Ως εκ τούτου, αναμένεται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη των φιλοδοξιών της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για μια οικονομία ουδέτερη του άνθρακα και μια πιο ενημερωμένη και ανθεκτική κοινωνία.

Το MED-GOLD φιλοξένησε μια διαδικτυακή συνεδρία για την προσαρμογή  κλιματική αλλαγή της  γεωργία ως μέρος της ολοήμερης εκδήλωσης που διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Εκτελεστικό Οργανισμό EASME και το πρόγραμμα Climateurope, «Υπηρεσίες για το κλίμα για μια κλιματικά ανθεκτική Ευρώπη: Ιστορίες επιτυχίας, διδάγματα και  προκλήσεις ». Η εκδήλωση, στην οποία παρακολούθησαν 190 συμμετέχοντες, βασίστηκε στα αποτελέσματα ενός χαρτοφυλακίου έργων Horizon 2020, τα οποία συμβάλλουν στην υλοποίηση του European Research and Innovation Roadmap on Climate Services.

Πάνω από 60 συμμετέχοντες συμμετείχαν στη συνεδρία για την γεωργία, των οποίων οι στόχοι περιελάμβαναν (i) την προβολή της προστιθέμενης αξίας των κλιματικών υπηρεσιών στη γεωργία, με έμφαση στις βιομηχανίες οίνου, ελαιολάδου και ζυμαρικών, (ii) τον εντοπισμό εμποδίων για την  ανάπτυξη των κλιματικών υπηρεσιών και τρόπους  αντιμετώπισή τους, και (iii) την ανταλλαγή διδαγμάτων και ορθών πρακτικών.

Η συνεδρία χωρίστηκε σε δύο μέρη, ξεκινώντας με μια σειρά συνομιλιών σχετικά με τις εμπειρίες και από τα δύο έργα, και ακολούθησε μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με παρόχους υπηρεσιών κλίματος, χρήστες και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, σχετικά με προκλήσεις, κενά και ευκαιρίες για εκμετάλλευση και αναπαραγωγή των κλιματικών υπηρεσιών.

Το χάσμα μεταξύ των καιρικών προβλέψεων και των μακροπρόθεσμων κλιματικών προβλέψεων επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, τονίζοντας έτσι τη σημασία της ύπαρξης κλιματικών προβλέψεων για τους επόμενους μήνες, εποχές και χρόνια για την προσαρμογή του γεωργικού τομέα στην κλιματική αλλαγή.

Η ανάγκη παρουσίασης των κλιματικών υπηρεσιών ως μακροπρόθεσμης επένδυσης στους αγρότες ήταν ένα από τα θέματα  που κέρδισαν το ενδιαφέρον. Υπό αυτήν την έννοια, η αξιολόγηση της οικονομικής αξίας των προβλέψεων ήταν το κλειδί για να ευαισθητοποιηθούν οι ενδιαφερόμενοι της γεωργίας για τη σημασία τους.

Ο πίνακας εργαλείων του MED-GOLD, ένα διαδικτυακό εργαλείο που παρέχει κλιματικά δεδομένα για το παρελθόν καθώς και μελλοντικές κλιματικές προβλέψεις για τους επόμενους μήνες και μακροπρόθεσμες προβολές, παρουσιάστηκε στη συνεδρία Adaptation Playground μέσω ενός σύντομου  βίντεο που απεικονίζει διάφορες περιπτώσεις χρήσης.

Δείτε την αντζέντα της συνεδρίας εδώ.

2020-12-15T17:30:32+00:00Δεκέμβριος 15th, 2020|The MED-GOLD project|
This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation programme under Grant agreement No. 776467