Περιπτώσεις μελέτης: Σκληρός σίτος/Ζυμαρικά

Περιπτώσεις μελέτης: Σκληρός σίτος/Ζυμαρικά2019-01-25T17:50:57+00:00

Το μεσογειακό σύστημα διατροφής βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην παραγωγή και κατανάλωση διαφόρων ειδών δημητριακών. Μεταξύ των πολλών τροφίμων που παράγονται από δημητριακά, σίγουρα ένα από τα πιο σημαντικά είναι τα ζυμαρικά.
Σε όλο τον κόσμο, τα ζυμαρικά είναι συνώνυμο της ιταλικής κουζίνας, και παρά το γεγονός ότι ήταν αρχικά μόνο μέρος της ιταλικής – και αργότερα της ευρωπαϊκής – μαγειρικής παράδοσης, σήμερα έχουν διασχίσει τα διεθνή σύνορα για να γίνουν ένα πολύ δημοφιλές τρόφιμο σε πολλα μέρη της υδρογείου.
Η παγκόσμια παραγωγή τους ανέρχεται σε περίπου δεκαπέντε χιλιάδες τόνους ετησίως, με την Ιταλία να εξακολουθεί να είναι ο κύριος παραγωγός τους, ακολουθούμενη από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τα ζυμαρικά μπορεί να έχουν πολλά διαφορετικά σχήματα και να προετοιμάζονται με διαφορετικούς τρόπους, αλλά πάντα ‘αποκτούνται΄μέσω της επεξεργασίας του durum – που είναι η λατινική λέξη για το «σκληρό» – σιτάρι. Αυτό το είδος σιταριού δημιουργήθηκε μέσω τεχνητής επιλογής και χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερους κόκκους, από εκείνους των άλλων ειδών σιταριού, και ένα κίτρινο ενδοσπέρμιο, το οποίο δίνει στο ζυμαρικό το χαρακτηριστικό του χρώμα.

Η απόδοση και η ποιότητα σκληρού σίτου (π.χ. το τυπικό βάρος και η περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες) επηρεάζονται έντονα από τις καιρικές συνθήκες. Είναι επίσης γνωστό ότι τα αζωτούχα λιπάσματα αποτελούν σημαντική συνιστώσα στον υπολογισμό των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου – και ότι οι εκπομπές αυτές είναι πολύ χαμηλότερες όταν τα αζωτούχα λιπάσματα παρουσιάζουν μεγαλύτερη απόδοση. Για παράδειγμα, στο τέλος βροχερών χειμώνων που ευνοούν την απώλεια αζώτου από την έκπλυση στα υπόγεια ύδατα, τα φυτά στρεσαρονται έντονα, λόγω έλλειψης θρεπτικών ουσιών. Η ποσότητα του αζωτούχου λιπάσματος, η μορφή αζώτου (ουρία, νιτρικό αμμώνιο,αργή απελευθέρωση αζώτου και χρήση αναστολέων κ.λπ.) και τα χρονοδιαγράμματα διανομής μπορούν επομένως να είναι ριζικά διαφορετικά σε σχέση με τον εποχιακό καιρό.

Επί του παρόντος, οι παραγωγοί δεν έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που μπορούν να υποστηρίξουν τη βέλτιστη χρήση των λιπασμάτων στις γεωργικές τους δραστηριότητες. Η πιο σημαντική φιλοδοξία του MED-GOLD στο πιλοτικό πρόγραμμα για την κλιματική υπηρεσία του σκληρού σίτου είναι η παροχή, για πρώτη φορά, κρίσιμων πληροφοριών που υποστηρίζουν τον καθορισμό της πλέον κατάλληλης στρατηγικής χρήσης λίπασμάτων σε κάθε συγκεκριμένη κατάσταση καλλιέργειας.

Ερωτήματα στα οποία θα απαντήσει το MED-GOLD

Εποχική Κλίμακα

Μακροχρόνια Κλίμακα

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation programme under Grant agreement No. 776467