Συμμετοχή

Συμμετοχή2018-11-12T22:29:29+00:00

To MED-GOLD προάγει την ενεργό συμμετοχή και την ανταλλαγή γνώσεων, ώστε να συν-σχεδιάσει τις καλύτερες κλιματικές υπηρεσίες για τους τελικούς χρήστες.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οικοδομούμε ένα δίκτυο, ενθαρρύνοντας τους ειδικούς στον τομέα της γεωργίας να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, ώστε να μπορούμε όλοι, από κοινού, να επωφεληθούμε ο ένας από τις ικανότητες και την τεχνογνωσία του άλλου.
Μπορείτε να γίνετε μέλος της κοινότητας μας συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation programme under Grant agreement No. 776467