Έγγραφα: Σύντομα στοιχεία πολιτικής

Έγγραφα: Σύντομα στοιχεία πολιτικής2021-12-23T11:45:51+00:00

MED-GOLD Policy Brief: Τομεακές κλιματικές υπηρεσίες για βιώσιμη προσαρμογή στη γεωργία

Κατεβάστε
This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation programme under Grant agreement No. 776467