Κλιματικές υπηρεσίες

Κλιματικές υπηρεσίες2018-10-29T15:27:55+00:00

Ελιά/Ελαιόλαδο
Η υπηρεσία θα παράγει τις πιο ακριβείς προβλέψεις απόδοσης της ελιάς σε εποχιακά αλλά και πολύ μεγαλύτερα (δεκαετίες) χρονοδιαστήματα. Θα ενσωματώσει επίσης μοντέλα ικανά να προβλέψουν τη δυναμική των παρασίτων και την προσβολή των καρπών από την μύγα της ελιάς (Bactrocera oleae), ώστε να παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για την υποστήριξη της διαχείρισης των επιβλαβών οργανισμών και τη μείωση του γεωργικού κόστους.

Σταφύλι/Κρασί
Η υπηρεσία θα διατυπώσει τις καλύτερες εποχιακές πιθανολογικές προβλέψεις ακραίων και βιολογικών κλιματικών δεικτών στη Μεσόγειο αλλά και σε συγκεκριμένα σημεία χωρικής κλίμακας , με σκοπό την αποτελεσματικότητα των στρατηγικων διαχείρισης των παρασίτων καθώς και της διαχείρισης λειτουργίας. Παράλληλα, θα παράσχει μακροπρόθεσμες (έως και 30 ετών) προβλέψεις μελλοντικών κλιματικών και βιοκλιματικών δεικτών, που θα αξιοποιηθούν για αποτελεσματική λήψη αποφάσεων κατά τον σχεδιασμό της φυτείας και της βιωσιμότητας νέων αμπελώνων.

Σκληρός σίτος/Ζυμαρικά
Η υπηρεσία θα συνδυάσει διαφορετικές προσεγγίσεις ώστε να παρέχει τόσο εποχικές όσο και δεκαετείς προβλέψεις για την απόδοση σκληρού σίτου, τους κινδύνους παρασίτων και ασθενειών, καθώς και την διαδικασία λήψης αποφάσεων με γνώμονα τον αγρότη για τον καθορισμό και την εφαρμογή καλύτερων σχεδίων διαχείρισης της γεωργίας.
Ειδικότερα, για πρώτη φορά θα παρέχονται κρίσιμες πληροφορίες για την υποστήριξη ορισμού της πλέον κατάλληλης στρατηγικής γονιμοποίησης σε πολλές ειδικές καλλιεργητικές καταστάσεις.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation programme under Grant agreement No. 776467