Η ομάδα εστίασης του MED-GOLD για τα εργαλεία στους τομείς της ελιάς και του ελαιολάδου

Το πρόγραμμα MED-GOLD παρουσίασε μια πρώτη  έκδοση των εργαλείων που [...]