(GR) Διαδικτυακό σεμινάριο – Οι κλιματικές υπηρεσίες ως κινητήριες δυνάμεις προστιθέμενης αξίας στον τομέα κρασιού της Μεσογείου

(GR) Διαδικτυακό σεμινάριο – Οι κλιματικές υπηρεσίες ως κινητήριες δυνάμεις προστιθέμενης αξίας στον τομέα κρασιού της Μεσογείου

Περίληψη:

Το πρώτο διαδικτυακό σεμινάριο MED-GOLD έγινε υπό την προεδρία της Marta Bruno Soares (MBS), ερευνήτρια του Πανεπιστημίου του Leeds και εταίρο του MED-GOLD. Ο Antonio Graça (AG), διευθυντής έρευνας και ανάπτυξης της κορυφαίας εταιρίας κρασιού Sogrape Vinhos με έδρα την Πορτογαλία, παρουσίασε τη διάλεξή του με τίτλο ‘Το μέλλον του κρασιού’. Περιέγραψε την έννοια του terroir στις επιχειρήσεις κρασιού ως βασικό ζήτημα της αξίας του και εξήγησε πώς οι διαφορετικές πτυχές του έχουν εξελιχθεί κατά μήκος της ιστορίας έως τις μέρες μας. Παρουσίασε πρόσφατα διαγράμματα εξέλιξης της παγκόσμιας θερμοκρασίας και των  επιπτώσεών της στην ποιότητα των σταφυλιών, τόνισε την εμφάνιση των πρόσφατων ακραίων καταστροφών και  υπογράμμισε τη σύγχυση των καλλιεργητών σταφυλιών του σήμερα, καθώς απειλούνται από ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον και δέχονται εκθετικά αυξανόμενο όγκο δεδομένων, πληροφορίες και εργαλεία που καθιστούν τη δραστηριότητά τους δύσκολα διαχειρίσιμη. Ο AG στην συνέχεια, αναφερόμενος στο έργο του MED-GOLD, εξήγησε τι είναι μια κλιματική υπηρεσία και ποια είναι η αναμενόμενη παραγωγή κλιματικών υπηρεσιών από το έργο καθώς και η πρόβλεψη προστιθέμενης αξίας που έχουν για τους τομείς του σταφυλιού και του κρασιού.

Επόμενη ομιλήτρια ήταν η Δρ. Rita Cardoso (RC), ερευνήτρια του Ινστιτούτου Dom Luiz της Λισσαβόνας, η οποία παρουσίασε τη διάλεξη με τίτλο Κλιματική Αλλαγή στην Πορτογαλία: προβολές υψηλής ανάλυσης. Η RC αναφέρθηκε στα παγκόσμια και περιοχικά κλιματικά μοντέλα, περιγράφοντας λεπτομερώς τον τρόπο αξιολόγησησ  τους  με βάση την απόδοση τους και τον τρόπο  με τον οποίο η μελέτη τόσο των φυσικών όσο και των ανθρωπογενών δυνάμεων περιγράφει με ακρίβεια την εξέλιξη του παγκόσμιου κλίματος τα τελευταία 100 χρόνια. Ως παραδείγματα παρουσιάστηκαν τα EURO-CORDEX μοντέλα  και ανάφέρθηκε  στη σύγκριση τους  με το περιοχικό μοντέλο WRF-IDL για την Ιβηρική χερσόνησο χωρικς ανάλυσης 9 χιλιομέτρων. Στη συνέχεια παρουσίασε τα αποτελέσματα  εργασίας της ομάδας της, που δημοσιεύθηκε το 2018, περιγράφοντας τις συγκρίσεις υψηλής ανάλυσης μεταξύ των εποχικών μέσων ανωμαλιών της θερμοκρασίας  για την 1971-2000 και της περιόδου  2071-2100 στην Πορτογαλία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι προβολές που αναφέρονται στον αριθμό των περιόδων καυσώνα και τη διάρκεια τους, όπου και αναμένεται να αυξηθούν πολλές φορές μεταξύ των δύο περιόδων καθώς και την προβλεπόμενη μεταβολή των επιπέδων βροχόπτωσης και των ετήσιων μοτίβων.

Τελευταίος ομιλητής ήταν ο καθηγητής Dr João Santos (JS), ερευνητής του Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro στη Vila Real, ο οποίος παρουσίασε  μελέτες σχετικά με την επίδραση των ατμοσφαιρικών συνθηκών στα αμπέλια. Χρησιμοποιώντας δεδομένα από τα υψηλής ανάλυσης δεδομένα (1 χλμ.) που δημιούργησε η ομάδα του για την Πορτογαλία, παρουσίασε μια ανάλυση της ιστορικής εξέλιξης της ξηρασίας και των θερμικών δεικτών  θερμικής ακτινοβολίας για την περίοδο 1950-2000 σε σύγκριση με τις προβλέψεις για την περίοδο 2041-2060. Επίσης παρουσίαστηκε μια ανάλυση για τους βιοκλιματικούς δεικτές (Huglin, ξηρότητα και υδροθερμική) η οποία έδειξε ισχυρές επιπτώσεις ανάλογα με τις ποικιλίες αμπέλου. Ο JS έδειξε έναν νέο τρόπο υπολογισμού του θερμικού φορτίου ως συνάρτηση των  θερμικών κατωφλιών για την αμπελοκαλλιέργεια (Growing Hour-Hours) και με πολύ υψηλότερη χρονική ανάλυση, επιτρέποντας μεγαλύτερη λεπτομέρεια στις προβλέψεις και υψηλότερη ακρίβεια στην αντιστοίχηση της ποικιλίας αμπέλου  με  την τοποθεσία. Εφαρμόζοντας  το παραπάνω , ομαδοποίησε 44 ποικιλίες αμπέλου ανάλογα με τις θερμικές τους για ωρίμανση, παρέχοντας σημαντικές πληροφορίες που βοηθούν στη λήψη αποφάσεων κατά την επιλογή των ποικιλιών για καλλιέργεια. Ολοκλήρωσε την παρουσίασή του, εφιστώντας την προσοχή σε διάφορα πιθανά μέτρα για την προσαρμογή ως συνάρτηση της κλιματικής αλλαγής  και του χρόνου εφαρμογής, δείχνοντας ως παράδειγμα το την θετική επίπτωση που μπορεί να έχει η χρήση της άρδευσης για την αντιμετώπιση  απωλειών στην απόδοση της καλιέργειας λόγω κλιματικών συνθηκών. Η JS ανακοίνωσε την εκδήλωση του έργου Clim4Vitis στις 19 Φεβρουαρίου 2019, στη Vila Real.

Ε&A

Ο Inês Campos ζήτησε από την JS να λάβει μέτρα προσαρμογής, δηλαδή τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στους αμπελώνες, αναφέροντας το παράδειγμα  γαλλικού αμπελώνα όπου οι ηλιακοί συλλέκτες χρησιμοποιούνται για να παράγουν ενέργεια πάνω από τα αμπέλια ενώ παράλληλα παρέχουν σκιά και αποφεύγουν την ηλιακά εγκαύματα σε περιοχές υψηλής  θερμικής έντασης. Η JS δεν γνώριζε σχετικά με την προαναφερόμενη  χρήση των ηλιακών συλλέκτών στους αμπελώνες, αλλά τόνισε ότι η χρήση δέντρων μέσα στους αμπελώνες μπορεί να προσφέρει σκιά. Εκείνος πρόσθεσε ότι η χρήση ηλιακής ενέργειας είναι ένας θετικός παράγοντας καθώς δεν παράγει αέρια θερμοκηπίου και επομένως συμβάλλει στo μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, δηλαδή στη χρήση της εν λόγω ενέργειας για την τροφοδότηση των συστημάτων άρδευσης. Σημείωσε επίσης ότι το κύριο πρόβλημα είναι η έλλειψη νερού, το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας των συστημάτων άρδευσης καθώς και ο κίνδυνος ανταγωνισμού μεταξύ γεωργικής και ανθρώπινης χρήσης για τους διαθέσιμους υδάτινους πόρους.

Ο André Galante ρώτησε εάν η αύξηση της ξηρασίας θα μπορούσε να αντισταθμιστεί με την κάλυψη καλλιεργειών σε αμπελώνες.Ο AG απάντησε ότι θα μπορούσε να έχει αντισταθμιστικό αποτέλεσμα, αλλά θα ήταν αμελητέο μπροστά στο μέγεθος της αλλαγής που προβλέπεται από το μοντέλο που παρουσίαστηκε από την JS και το οποίο έδειξε την άρδευση, την καλή διαχείριση του εδάφους,  τον έλεγχο της διάβρωσης ως συμπληρωματικά μέτρα.

Συζήτηση

Θέμα: Πώς οι κλιματικές υπηρεσίες μπορούν να αποδώσουν αξία στον τομέα των σταφυλιών και του οίνου των Μεσογειακών περιοχών.

Ο AG εστίασε την προσοχή του στην αξία των κλιματικών υπηρεσιών δίνοντας προτεραιότητα στην αντιμετώπιση μέτρων μετριασμού και προστασίας από ακραία κλιματικά φαινόμενα. Πρόσθεσε επίσης ότι η αξία αυτή θα προστεθεί με υψηλότερη χωρική ανάλυση, επιτρέποντας στους διαχειριστές  να αντιμετωπίζουν την ιδιαίτερη κατάσταση των ιδιοτήτων τους. Ο RC τόνισε ως παράγοντες αξίας, την ποιότητα των προβλέψεων και τη μετατροπή των αιτιοκρατικών προβλέψεων σε πιθανοτικές προβλέψεις. Η JS υπογράμμισε τον κίνδυνο εξάπλωσης προβλέψεων χαμηλής ανάλυσης για τοπική εφαρμογή, ευνοώντας έτσι τη σημασία της ύπαρξης προϊόντων υψηλής ανάλυσης που επιτρέπουν την αποτελεσματική  λήψη αποφάσεων που αφορά τον μετριασμό και την προσαρμογή.

Κατέβασε την παρουσίαση (41 Mb)

Περισσότερες πληροφορίες

Περαιτέρω πληροφορίες  για το  συγκεκριμένο θέμα  του webinar (συμπεριλαμβανομένων και πρόσθετων ερωτήσεων που δεν απαντήθηκαν κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού σεμιναρίου) μπορείτε να βρείτε στο online φόρουμ του MED-GOLD. Μη διστάσετε να προσθέσετε και άλλες ερωτήσεις!

Για περισσότερες πληροφορίες:

  1. Γίνετε μέλος της MED-GOLD community!
  2. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.med-gold.eu
  3. Επικοινωνήστε μαζί μας! communication@med-gold.eu
  4. Ακολουθήστε μας στο!@medgold_H2020
2020-04-24T12:34:30+00:00Ιανουάριος 15th, 2019|Wine|
This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation programme under Grant agreement No. 776467